ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:21
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް
ރޮއިޓާސް
ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓު އަނބުރާ ދޭން މަސްކް ނިންމައިފި
 
ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓު ބްލޮކް ކުރެވުނީ ނަފްރަތާ ހަރުކަށިކަން ފެތުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ޓްވީޓްތައް ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ބަންދުކުރެވުނު ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދިނުމަށް ޓްވިޓަރގެ މިލްކިއްޔާތު މިހާރު ގަނެފައިވާ މަހުޖަނު އީލޯން މަސްކް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްވިޓަރގައި އީލޯން މަސްކް ނެގިވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 15 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން ފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 51.8 އިންސައްތައެވެ. އެހެން ކަމުން އެކައުންޓް އަނބުރާ ދިނުމަށް ފާސްވީ ހަނި އަޤުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް އަލުން ދޭން އީލޯން މަސްކް ނިންމި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕް އަލުން ޓްވިޓަރ އާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލުން ޓްވިޓަރ އާ ގުޅެންވީ ސަބަބެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވުމުން ޓްރަމްޕް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްވީޓްތަކުން އާންމުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތާ ހަރުކަށިކަން ފެތުރިގެން ދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ ވެރިން އެކައުންޓް ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓްފޯމެއް އުފައްދަވާފައެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ނަމަކީ ޓުރުތު ސޯޝަލް އެވެ. ޕްލެޓްފޯމްގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ދެ މިލިއަން ޔޫސަރސް އެބަތތިބި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް