ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:19
ރަޝިޔާ އިން މިސައިލް ފޮނުވި ސަރަހައްދު
ރަޝިޔާ އިން މިސައިލް ފޮނުވި ސަރަހައްދު
ރޮއިޓާސް
މިސައިލް ހަމަލާ
ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވި މިސައިލަކުން ޕޮލޭންޑުގެ ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ވަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި

އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވި މިސައިލަކުން ޕޮލޭންޑުގެ ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވި މިސައިލު ވެއްޓުނީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮތް ޕޮލޭންޑުގެ ވިލެޖަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕޮލޭންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ޤައުމުގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ އެމްބެސިޑަރު ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ސްޕޯކްސްމަންއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޕޮލޭންޑުގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ވަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ނޭޓޯގެ އާޓިކަލް ހަތަރެއްގައިވާ ގޮތުން ނޭޓޯގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ސްޕޯކްސްމަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްކައި ނިއުސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެމްބާރގް ބުދަ ދުވަހު ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނޭޓޯގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، ނޭޓޯގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގައި ހިމެނޭ އެއް ޤައުމަކަށް ހަމާލާއެއް އަމާޒުވިޔަސް، ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން އެ ހަމަލާ ދިން ޤައުމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެއެވެ.

ރަޝިޔާ – ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ޕޮލޭންޑުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިނުވާއިރު އެތައް މިލިއަން ރެފިއުޖީންތަކެއް ޔޫކްރެއިނުން އެ ޤައުމަށް އެތެރެވުމަށް ވަނީ ފުރުސަތުދީފައެވެ. އަދި މި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާތީ އެކަން ވަނީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް