ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:06
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
 
އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 65 އިންޗީގެ ޓީވީއަކާއި ސައުންޑް ސްޕީކާ ސިސްޓަމެއް
 
ދެ ވަނަ އިނާމަަކަށް 15،000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ލިބޭ އިރު ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް 5،000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ސުޕަމާޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ސޭލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުންނެވެ. މި ސޭލް އާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރ އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވީ އޭ ސޭލް ކުރިއަށްގެންދާނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އަަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގެ އިތުރުން ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ވެސް އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އަގުހުރި އިނާމުތަކާއި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން އަދި ސުޕަމާޓުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި %80އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ 500ރ. އިން މަތިން ވިޔަފާރިކޮށްގެންނެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 65 އިންޗީގެ ޓީވީއަކާއި ސައުންޑް ސްޕީކާ ސިސްޓަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ދެ ވަނަ އިނާމަަކަށް 15،000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ލިބޭ އިރު ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް 5،000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް