ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:46
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަނީ
މަޖިލިސް
ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލު
ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް ނާހާ މަޖިލިސް ނިންމާލިކަމަށް ބުނެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި
 
ރިޔާސަތުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މެންބަރުން ޗެމްބަރު ކައިރިއަށް އެއްވެފައިވޭ
 
މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމާލާފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ރިޔާސަތް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރަމުންދޭ
 
ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓުލާނެ ގަޑިއާއި ތާރީހެއް ދިނުމަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުން

ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް ނާހާ މަޖިލިސް ނިންމާލިކަމަށް ބުނެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރަން މެންބަރަކު އެދިފައި ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ވަނީ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހާ ވަރަށް މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލި ވަގުތު މެންބަރުން ދިޔައީ ހަޅޭލަވަމުންނެވެ. ޖަލްސާ ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި، ރިޔާސަތުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މެންބަރުން ޗެމްބަރު ކައިރިއަށް އެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ތާއިދުކުރާ މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ވޯޓު ދެވޭ ވަރަށް އަދި އެ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބިކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޓެކްސް ބިލަށް ވޯޓަށް އަހާ ވަރަށް މެންބަރުން ނެތްކަމަށް ބުނެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިންމާލާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް މެންބަރުން ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލާފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓުލާނެ ގަޑިއާއި ތާރީހެއް ދިނުމަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމާލާފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ރިޔާސަތް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނާއި ގުޅިގެން ކަމަށް މެންބަރުން ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
60%
0%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:50
ހަތާ
ސާބަހޭ