ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:54
2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑާ އައިމިނަތު ޝިފްލީން ހަވާލުވަނީ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑާ އައިމިނަތު ޝިފްލީން ހަވާލުވަނީ
މިހާރު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު 2021
މިފަހަރުގެ އެވޯޑު ހާސިލްކުރީ 11 ނޫސްވެރިއެއް
 
މިފަހަރުގެ ގިނަ އެވޯޑްތައް ލިބިފައިވަނީ ނޫސް މަޖައްލާ ކެޓަގަރީން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2021" އެވޯޑު ދީފިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް މިއަހަރު 2 ކެޓަގަރީއަކުން 12 ދާއިރާއަކަށް ދިނުމަށް ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން 5 ދާއިރާއަކުން އެކަށީގެންވާ ހުޅަހެޅުންތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، އެ ދާއިރާތަކުން އެވޯޑް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތައް:

 1. އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ، އާމިނަތު ޝިފްލީން - ދައުރު ނޫސް
 2. އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ، އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް - މިހާރު ނޫސް
 3. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ، މުޙައްމަދު ހަމްދޫން - މިހާރު ނޫސް
 4. ސިޔާސީ ދާއިރާ، ފަޒީނާ އަޙުމަދު - މިހާރު ނޫސް
 5. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ، ޝަފްނާ ހުސައިން - ދައުރު ނޫސް
 6. ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ، އަޙުމަދު ނާއިފް - ދައުރު ނޫސް
 7. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ، އައްޒާމް އަލިފުޅު - އަދަދު ނޫސް
 8. ވިީޑިއޯ ޖަރނަލިޒަމް ދާއިރާ، އަޙުމަދު އަލީ - ވަގުތު ނޫސް
 9. ފީޗަރ ލިއުމުގެ ދާއިރާ، ނަޖާހު މަސްޢޫދު - މިހާރު ނޫސް
 10. ފޮޓޯގްރަފީ ދާއިރާ، ނިޝާން އަލީ - މިހާރު ނޫސް
 11. ގްރެފިކްސްއާއި އިލަސްޓްރޭޝަން، އަބްދުﷲ ޝަފީޢު - އަދަދު ނޫސް

ހަފްލާގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ނޫސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސް އެވޯޑް ދީފައިވެއެވެ. "ހަޔާތީ އަރުތަ" ގެ ނަމުގައި އެ އެވޯޑް ދީފައި ވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގައި ހިދުމަތްކުރި ޑރ. އަލީ ރަފީގާއި މަޑުލު މުހައްމަދު ވަހީދަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ގިނަ އެވޯޑްތައް ލިބިފައިވަނީ ނޫސް މަޖައްލާ ކެޓަގަރީންނެވެ. ބްރޮޑްކާސްޓިން ދާއިރާގެ ހުށަހެޅުންތައް މަދުކަމާއި، އަދި އެ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް، އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައި ނުވާކަން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް