ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:28
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި
 
މި އޮޕަރޭޝަންގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބައިވެރިވޭ
 
މިއީ އައްޑޫ ސިޓީއާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަންގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމްކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ހާމަކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް