ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:59
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާގެ ސިފައިން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާގެ ސިފައިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
"ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރަޝިއާ ސިފައިން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެއްޖެ"
 
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު
 
އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރަޝިއާގެ ސިފައިން މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
 
ހަމަ އެ އަދަދާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށްވެސް ގެއްލުންލިބިފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައި

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރަޝިއާގެ ސިފައިން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ، ހަނގުރާމައިގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރަޝިއާގެ ސިފައިން މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއަދަދާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށްވެސް ގެއްލުންލިބިފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް މިހާރު ދީފައިވާ ގެއްލުމަށްވުރެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިނުމުގެ ބާރު ރަޝިއާގައި އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕުޓިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން ދާދި ފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ އުމްރާނީ ބިނާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

މިފަހުން ރަޝިއާއިން ދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ އުމްރާނީ ބިނާތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ ސިޓީތަކަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ދެގައުމުންކުރެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ދެމުން ނުދާއިރު، ދާދި ފަހުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން "ޑަރޓީ ބޮމެއް" ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ. މިތުހުމަތުތައް ޔޫކްރެއިނާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދޮގުކުރިނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުން އެފަދަ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ޕުޓިންގެ އަމުރަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ދޭންފެށި ހަމަލާތަކާއެކު ފެށުނު ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ ހަތް މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް