ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:29
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގެ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގެ
ރައީސް އޮފީސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ނިރުފެހި އަދި ސެންޑް ރޯސް ގެއަށް ދިޔަ މީހުންނާއި، ޚަބަރެއް ނުވާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
 
ރެއިން ފެށިގެން ޚަބަރެއް ވެފައި ނުވާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި

މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވާ މީހުންނާއި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މ. ނިރުފެހި އަދި މ. ސެންޑް ރޯސްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތާއި އެ ގޭގެއަށް ރޭ ގޮސްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު، އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، ރެއިންފެށިގެން ޚަބަރެއް ވެފައި ނުވާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9911099 ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށެވެ.

Advertisement

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 10 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައިވެއެވެ. ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ މައުލޫމާތު އަދި ޔަގީން ކުރެވިފައި ނުވާތީ މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ބެލުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މަގުތައް - ޕޮލިސް

މީގެ އިތުރުން މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިމެންދެން އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް މަގުތައް އެއްގަމު އުޅަނދަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މަގުތަކުގެ ތެރޭގައި، ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޖަވާހިރުމަގަށް ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ޖަވާހިރު ހިނގުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާ އިރު، ބުރުޒުމަގާއި އިސްކަންދަރު މަގާއި ދެމެދުން ރިޔާސީހިނގުން ވަނީ އެއްގަމުއުޅަނދު ވަނުން މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް