ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:41
ބްރައިޓަންގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ލަމްޕްޓޭ
ބްރައިޓަންގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ލަމްޕްޓޭ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
އާސެނަލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ބްރައިޓަން ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް!
 
މިއީ މިސީޒަންގައި އާސެނަލް ބަލިވި ތިންވަނަ މެޗު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ބްރައިޓަން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ބްރައިޓަން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-1 ނެވެ. މި މެޗު ބްރައިޓަންއިން ކާމިޔާބުކުރީ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ އާސެނަލްއިން ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށެވެ. އާސެނަލްއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެޑީ އެންކެޓިއާއެވެ. އޭގެ ހަތް މިނެޓުފަހުން ބްރައިޓަންއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ޕެނަލްޓީއަކުން ވެލްބެކްއެވެ. އެއީ ވެލްބެކަށް އާސެނަލްގެ ކީޕަރު ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ކުރި ހޯދީ ދެވަނަ ހާފްގައި މިޓޯމާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ ލަމްޕްޓޭއެވެ.

Advertisement

މިބައްޔަކީ މިސީޒަންގައި ހުރިހާ މުބާރާތްތަކެއްގައި އާސެނަލް ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވި ތިންވަނަ މެޗެވެ. މެޗަށް ކޯޗު އާޓެޓާ ޓީމް ނެރުނީ ޗެލްސީ ބަލިކުރި ޓީމަށް 10 ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި, ދޭއް ނުވަތަ ތިން ގޯލް ޖަހަން ދެވަނަ ހާފްގައި ފުރުޞަތުވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

1-0 ން ލީޑްސް ބަލިކޮށް, ވުލްވްސް ވެސް ވަނީ ހަތަރުވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް