ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 08:49
ބާސެލޯނާއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބާސެލޯނާ އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް އެެއް ވަނައިގައި
 
ބާސެލޯނާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޮސަސޫނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އޮސަސޫނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެ ޓީމުން ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އެއީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. މެޗުގައި އޮސަސޫނާ އިން ލީޑު ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޭވިޑް ގާސިއާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެއީ ރުބެން ގާސިއާ ނަގައިދިން ކޯނަރެއްގައި ބޮލުން ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ. އެއީ އޮސަސޫނާގެ ކުޅުންތެރިޔަަކަށް އޭނާ އުޅަނބޮށިން ފައުލް ކުރުމުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ފުރަތަމަ ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފަށްފަހު ރެފްރީއާ ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ދެބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޖެރާޑް ޕީކޭ އަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ސެންޓަ މިޑްފީލްޑަރު ޕެޑްރީއެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރެންކީ ޑިޔޯން ހުރަސްކުރި ބޯޅައެއް ގޯލު ކުރިމަތީ ހުރެ ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ރަފީނިއާއެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޗެމްޕިއަން ރެއާލަށްވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެންނެވެ. އެ ޓީމަށް 14 މެޗުން ލިބެނީ 37 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް 32 ޕޮއިންޓު ލިބެނީ 13 މެޗުންނެވެ. ލީގުގައި 11 ވަނަ ދުވަހު ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލަށް އޮންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް