ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:45
ސްޓިކާ ތައްޔާރު ކުރާ ކުދިން އެ މަސައްކަތުގައި
ސްޓިކާ ތައްޔާރު ކުރާ ކުދިން އެ މަސައްކަތުގައި
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މި ކުދިންގެ މަސައްކަތަކީ ފަގީރު ކުދިންނަށް ސްޓިކާ ޕެކް ފޯރުކޮށްދިނުން!
 
ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ މި ސްޓިކާ ފޮތް ބްރެޒިލްގެ ފައިސާއިން އަދަދުކޮށްފިނަމަ ލިބެނީ 541 ރިއާލް އަށް

ބްރެޒިލް އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ނެގުމުގައި ދެވަނަ އެއް ނެތް ގައުމެކެވެ.

އެއީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމެވެ. ނަމަވެސް ފަގީރުންނާއި ފޯރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފަރަގު ބްރެޒިލްގައި ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިހެންވެ ބްރެޒިލްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެރިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާޔޫސްކަމަކީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފީފާއިން ތައްޔާރުކުރި ސްޓިކާ ޕެކް ގަނެވޭނެ ގޮތެއްނެތުމެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ މި ސްޓިކާ ފޮތް ބްރެޒިލްގެ ފައިސާއިން އަދަދުކޮށްފިނަމަ ލިބެނީ 541 ރިއާލް އަށެވެ. މިއީ 105 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

މިހެންވެ އެ ގައުމުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިން އިސްނަގައިގެން ވަނީ މި ސްޓިކާ ގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ސްޓިކާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މި ގޮތުން ފަށާފައިވާ ކަމަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ސްޓިކާތަކާއި އެއްގޮތަކަށް އަމިއްލަ އަށް ސްޓިކާ ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ފޮތެއްގެ ގޮތަށް އެކުލަވާލައި އާއްމުކޮށްވަނީ ބަހަން ފަށާފައެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެމީހުން މިކަން ފެށީ ޔުނިވަސިޓީ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން ވިޔަފާރިއަކަށް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ކުދިންނަށް ސްޓިކާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ސްޓިކާތައް ލިބުނު އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް ސްޓިކާ ފޮތް އެއްކޮށް ފުރާލުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ބްރެޒިލްގެ ކުދިން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާއިރު، އެކި ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އަންނަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް