ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:42
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑްސް
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑްސް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މިއީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ އެވޯޑެއް
 
10 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑު ދޭނެ
 
މިއީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި އެވޯޑެއް

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެމަތިން ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ޖަމިއްޔާތައް ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމައުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ދައްކުވައިދޭ ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދޭ އިނާމެކެވެ. މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ޖަމިއްޔާތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިން މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލީ ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރު 25 އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު 10 ދާއިރާއަކުން ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. އެއީ:

  1. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވުން
  2. ހާއްސަ އެހީގެ ދާއިރާ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާ
  4. މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވާ އާލާ ކުރުން
  5. ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ތާރީހީ ތަރިކަ އަދި ދިވެހި ބަސް ދިރުވުން
  6. ފަންނުވެރިކަން: އަރޓްސް އަދި އައިސީޓީ ދާއިރާ ދިރުވައި އާލާ ކުރުން
  7. ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
  8. ސިއްހީ ދާއިރާ އަދި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން
  9. މަސްތުވާތަކެތިން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރިކުރުން
  10. ސްޕެޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑަށް ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް