ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:26
އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ
އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ
ސީ.އެން.އެން
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ
އަންނަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަށް ބިލިއަނަށް އަރާނެ
 
1950 އާ އަޅާ ބަލާއިރު އާބާދީ މިވަނީ ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައި

އަންނަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަށް ބިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޑިވިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ 1950 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ތިން ގުނަ އިތުރުވުމެވެ. 1950 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ހުރީ 2.5 ބިލިއަނުގައެވެ.

އދ. އިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުންގެ ލައިފް އެކްޕެކްޓެންސީ ނުވަތަ އެވްރެޖުކޮށް އިންސާނަކު ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އުމުރު މިހާރު ވަނީ 77.2 އަހަރަށް އަރައި، ދަރިން ލިބޭ އުމުރުގެ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެފައިވާތީ އާބާދީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެއެވެ. އެގޮތުން 2030 އާ ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8.5 ބިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާއިރު 2050 އާ ހަމައަށް 9.7 ބިލިއަނަށް އަދި 2080 އާ ހަމައަށް 10.4 ބިލިއަަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފަައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވަނީ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕޮޕިއުލޭޝަން ގްރޯތު ރޭޓު ވަނީ އެއް އިންސައްތަ އަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިއަދަދު 2050 އާ ހަމައަށް 0.5 އަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑުން ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. އެ އިދާރާއިން މިގޮތަށް ލަފާ ކުރަނީ ފަހަކަށް އައިސް ދަރިމައި ނުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމެވެ.

އދ، އިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި 2050 އާ ހަމައަށް އެންމެ އާބާދީއެއްމެ ގިނަވާނީ ކޮންގޯ އާއި މިސްރާއި އިތިއޯޕިއާ އާއި އިންޑިއާ އާއި ނައިޖީރިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާއި ފިލިޕީންސް އަދި ޓެންޒޭނިއާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް