ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:46
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް
 
ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ނެގީ ޖެރާޑް ޕީކޭއެވެ. އެއީ ޕީކޭ ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. ޕީކޭ ވަނީ އެ މެޗަށްފަހު އޭނާ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީ އެއް ލިބިފައެވެ. އެއީ އަލްމޭރިއާގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ބާސެލޯނާގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭއެވެ. އެއީ އަލްމޭރިޔާގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ތިރި ތިރިން ބޯޅަ ގޯލުގެ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ފްރެންކީ ޑިޔޯންއެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ އަންސު ފާޓީ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް އަލްމޭރިޔާގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ އަތުގައި ޖެހިފަ ރީ ބައުންސަށް ނުކުތް ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށްވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 13 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް ލިބެނީ 12 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ރަޔޯ ވަޔެކާނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލަށް އަލުން އެއް ވަނަ ހޯދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް