ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:21
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފަރގައި އާސެނަލުން ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަނީ
 
އޭނާ ބުނީ އާސެނަލާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށާއި، މިހާރު އޮތް ރޫހުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށް

އަންނަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފަރގައި އާސެނަލުން އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ދީފިއެވެ.

މި ސީޒަނަށް ހޯދި ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ވަރުގަދަކޮށެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެ ޓީމުން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު 12 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އޮތީވެސް އެއް ވަނައިގައެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި އާސެނަލް ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

Advertisement

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފަރއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އާސެނަލް މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، އެހެން ލެވެލެއްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވާންޖެހޭނީ އާސެނަލަށް ލިބޭ ކުޅުންތެެރިއަކަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އާސެނަލް ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލޭނެ ކަމަށާއި، ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަށްވެސް ބަލާނެކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އާސެނަލާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، މިހާރު އޮތް ރޫހުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށެވެ.

އާޓެޓާއަކީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އާސެނަލަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސެނަލަކީ އޭނާ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އިރުޝާދު ދޭ ފުރަތަމަ ކުލަބެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯޗިން ކެރިއަރު ފަށައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗަކަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ އާސެނަލާ ހަވާލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އާޓެޓާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާސެނަލް މިހާތަނަށް ކުޅުނީ 148 މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 85 މެޗުން މޮޅުވެ، 40 މެޗުން ބަލިވެފައެވެ. އެއްވަރުވެފައިވަނީ 23 މެޗުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
38%
0%
25%
13%
ކޮމެންޓް