ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 20:15
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުކުރި އިންގްލެންޑު ޓީމު
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުކުރި އިންގްލެންޑު ޓީމު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އަންހެނުންގެ ނޭޝަންސް ލީގު ތައާރަފްކުރަނީ!
 
ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ނޭޝަންސް ލީގު ތައާރަފްކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން މިއަންނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑަރ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ނޭޝަންސް ލީގު ތައާރަފްކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތައް މަދުކޮށް، ވާދަވެރި ގިނަ މެޗުތަކެއް ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ނޭޝަންސް ލީގުވެސް ތައާރަފްކުރަނީ މި މަގްސަދުގައެވެ.

ޔުއެފާގެ ރައީސް ކެފެރިން ވިދާޅުވީ ތާރީޚީ، އަންހެނުންގެ ޔޫރޯއަށްފަހު މިހާރު މިއޮތީ ނޭޝަންސް ލީގު ތައާރަފްކުރާ ވަގުތު ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުގެ އަންހެން ޓީމުތަކަށް ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި، ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުވެވޭނެކަމަށް ކެފެރިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް ތައާރަފްކުރާ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ނޭޝަންސް ލީގުގެ މެޗުތަކަކީ ޓީމުތަކަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން މުހިންމުވާނެ މެޗުކެކެވެ. 2025 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި 2027 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ޓީމުތައް ކޮލިފައިކުރުމުގައި ނޭޝަންސް ލީގުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް