ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 20:43
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ފޯވާޑް އަންދްރޭ ކްރަމަރިޗް
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ފޯވާޑް އަންދްރޭ ކްރަމަރިޗް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ކްރޮއޭޝިޔާގެ އަމާޒަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން: ކްރަމަރިޗް
 
ކްރަމަރިޗް ބުނީ ފާއިތުވި ދެތިން މަސްދުވަހު އެޓީމުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް
 
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ ނޮވެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި ކުރިމަތިލާއިރު ކްރޮއޭޝިޔާގެ އަމާޒަކީ މުބާރާތުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ފޯވާޑް އަންދްރޭ ކްރަމަރިޗް ބުނެފިއެވެ.

ކްރޮއޭޝިޔާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ކްރަމަރިޗް ބުނީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އަމާޒަކީ އެއަށްވުރެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ކްރަމަރިޗް ބުނީ ފާއިތުވި ދެތިން މަސްދުވަހު އެޓީމުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ޓީމު އެކުލަވާލާފައި އޮތީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި މިއީ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ސަބަބެއް ކަމަށްވެސް ކްރަމަރިޗް ބުންޏެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވަނީ ޓީމުގެ ތަރި ލުކަ މޮޑްރިޗްއަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ބެލުމަށް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގައި މޮޑްރިޗް ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ އެއީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމު އޮތީ މުބާރާތަށް ވަރަށް ތައްޔާރުވެފައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިޔާ ލައްވާލާފައި އޮތީ ބެލްޖިއަމް، ކެނަޑާ އަދި މޮރޯކޯއާއެކު ގްރޫޕް އެފްގައެވެ. މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ފަށާއިރު، ކްރޮއޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ ނޮވެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ މޮރޯކޯއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް