ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:26
މާލޭގެ މަގުމަތި
މާލޭގެ މަގުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންކަމް ސަޕޯޓު ހޯދުމުގައި އޮޅުވާލުން
އޮޅުވާލައިގެން ހޯދި އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
 
މިހާތަނަށް 788،331 ރުފިޔާ ވަނީ އަނބުރާ ހޯދާފައި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ ދަށްވި ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އޮޅުވާލައިގެން ހޯދި ފައިސާގެ އަދަދު 5.25 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އޮޅުވާލައިގެން 4.97 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ހޯދިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބެލި ބެލުމުން އެ އަދަދު 5.38 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށް 485 މީހެއް ފާހަގަކުރެވުނުއިރު އިތުރަށް ކުރި ތަހުގީގުން އޭގެ ތެރެއިން 14 މީހަކު ފައިސާ ރީފަންޑު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އޮޅުވާލައިގެން ހޯދި ފައިސާގެ އަދަދު ހުރީ 5.25 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޮޅުވާލައިގެން ހޯދި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 788،331 ރުފިޔާ ކަމަށާއި ބާކީ 4.46 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 428 މީހަކަށް ފޯނުންނާއި އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ގުޅައި ރީފަންޑު ކުރުމަށް އަންގާފައި ވާ ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ކަން އެނގިފައިވަނީ ފަހުން ބެލި ބެލުމުން ކަމަށާއި މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑީއޭ) އިން ފަންޑުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް އަކަށްވާއިރު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 22،946 މީހަކަށް 421 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް