ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:15
ޔޫއެންޑީޕީ އާ އެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫއެންޑީޕީ އާ އެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް
ކާރިސާތައް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކާރިސާތަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫއެންޑީޕީން ރާއްޖެއާއެކު މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ސްކޫލްތަކުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ
 
މިކަންކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތް ބަލާނެ
 
މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ

ކާރިސާތަކުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، އަދި އެއިން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ރާއްޖެ އިން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީ އާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)، މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމްއާރުސީ)، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބިކޮއްކާ-މިލާނޯ އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދުބާއީންނެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ޑިޑަކްޝަން (ޑީއާރުއާރު) އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޝަން (ސީސީއޭ) ތަންފީޒުކުރުމަށް ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމާއި، މިކަންކަން ރަށު ފެންވަރުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ މިކަމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް އާބާދީތަކަށް ދުރު މުސްތަގުބަލެއްގައި ވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަންކަން ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން އެންޑީއެމްއޭ އަދި އެމްއާރުސީއާ ގުޅިގެން ކާރިސާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓި، މިހާރު އޮތް ގައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރެވި، ސްކޫލުތަކާއި، މުޖުތަމައުތަކުން މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަންނަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބިކޮއްކާ-މިލާނޯ އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދުބާއީ އާ ގުޅިގެން ވެސް ޑޭޓާ އާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ވަނީ ރާވާފައެވެ.

ކާރިސާތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީން ދަނީ ރާއްޖެ އާ ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް