ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 09:26
ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން ޑި ޔޮން
ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން ޑި ޔޮން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ބައްޔާއެކު ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރަން އިތުރު އިންތިޒާރެއް!
 
އާސެނަލް އޮތީ އެއް ވަނައިގައި

މިސީޒަންގައި އާސެނަލްއިން ޔޫރަޕްގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް އައިސް, ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރަން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އާސެނަލް ބަލިކުރީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރޫޓް ވެން ނިސްތެލްރޫއީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ޕީއެސްވީ އެންދޯވަންއެވެ. ޕީއެސްވީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ނެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ވީރުމަންއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލޫކް ޑި ޔޮންއެވެ. ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. މިއީ ޔޫރަޕްގައި މިސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ބައްޔެވެ.

Advertisement

މެޗަށް ނުކުތް އިރު އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރަން އާސެނަލް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ. އެކަމަކު މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން އާސެނަލް ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރަން ޖެހޭނީ ފަހު މެޗުގައި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮތް ޒިޔުރިކް ބަލިކުރާށެވެ. ފުރަތަމަ ލެގު އާސެނަލް ވަނީ އެޓީމް 2-1 ން ބަލިކޮށްފައެވެ. ފަހު މެޗުގައި އާސެނަލް ބަލިވެ, ޕީއެސްވީ ފަހު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރަން ޕްލޭއޮފް އިތުރު ދެ މެޗު ކުޅެން އާސެނަލް އަށް ޖެހޭނެއެވެ. މިވަގުތު އަދި އާސެނަލް އޮތީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ފަހު މެޗުގައި ޕީއެސްވީއަށް މޮޅުނުވެވިއްޖެނަމަ އިތުރު މެޗެއް ނުކުޅެ އާސެނަލް އަށް އެއްވަނަ ޔަޤީންވާނެއެވެ.

މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ މިއީ މާޔޫސްވާ ނަތީޖާއެއްކަމަށެވެ. އާސެނަލްގެ ފެންވަރުގައި ނުކުޅެވުނުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް