ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 19:03
ޔޫކްރެއިންގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލުމަށްފަހު އެއްތަނެއްގައި ވަޅުލާފައި
ޔޫކްރެއިންގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލުމަށްފަހު އެއްތަނެއްގައި ވަޅުލާފައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި
 
ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ދެމުންދާ މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ - 18 މިލިއަން މީހުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އދ. ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ދެމުންދާ މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޖީނުގެ ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އޮކްޓޫބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެވުނު ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ގެއްލުންލިބި އެތައް އިންޖީނެއް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކްރައިމިއަރ ބްރިޖަށް ދިން ހަމަލާގެ ރައްދުގައިކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް ސިޓީއަކަށް މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް މިމަހު ދީފައެވެ. މިއީ މިހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށްދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ.

މިހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް ހިމެނޭހެން އާންމުން ދިރިއުޅޭ އެތައް ސިޓީއަކަށް އަމާޒުވެގެން ދިއުމާއެކު މިއީ ހަމަ ގަސްތުގައި އާންމުންމަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިއާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު ޖޭމްސް ކަރިއުކީ ވަނީ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ޖޭމްސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިއްސާކުރެވުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ - 18 މިލިއަން މީހުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި 14 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާއިރު، 6.2 މިލިއަން މީހުން ގައުމުގެ އެތެރޭގައި، އިންޓާނަލީ ޑިސްޕްލޭސްޑް މީހުންނަށް ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް އެގައުމުގެ 7.7 މިލިއަން މީހުން ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް