ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:45
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި
 
މުބާރާތުގައި ދުނިޔޭގެ 25 ޤައުމަކުން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާނެ

ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖު 2022 ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ދުނިޔޭގެ 25 ޤައުމަކުން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހެނދުނުން ފަށައިގެން މިއަދުގެ ހަވީރާ ހަމައަށް މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ވެސް ވާދަކުރެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަތް ވަނަ މުބާރާތެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައި، ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް