ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:37
ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
މާސޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން އެއް ވަނަ މަޤާމު ދަމަހައްޓައިފި
ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 އިން

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިން ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އިން އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ ވަނީ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނާފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ވެސް ސްކޮޑުގައި މެސީ ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި މާސޭގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން މެސީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ މާސޭގެ ކީޕަރެވެ. އޭގެ ފަހުން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާ ޖޫނިއާ ދިން ބޯޅައެއް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް މާސޭގެ ކީޕަރު ވަނީ ބޯޅަ މަތަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި މެސީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއާއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ނޭމާއެވެ. އެއީ މާސޭގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އެމްބާޕޭ ދިން ބޯޅައެއް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑީގައި ޖައްސާ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައެވެ. އެއީ ކުޅުނު 11 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު ލޮރިއެންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލެންސް އަށް 24 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވި މާސޭ އޮތީ 23 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް