ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 21:16
އާސެނަލް އާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އާސެނަލް އާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
 
ލީޑްސްގެ މައްޗަށް އާސެނަލް ކުރިހޯދީ 1-0ން
 
އާސެނަލް ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ 10 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް ރަނގަޅު ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ލީޑްސްގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލް ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބުކާޔޯ ސަކާއެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ 10 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތްއިރު, ތިންވަނައިގައި އޮތީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނިއުކާސަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އެއް ޕޮއިންޓު މަދުން ލިބުނު ނިއުކާސަލް އޮތީ ހަވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް