ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:47
ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ކޮކާ ކޯލާ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ކޮކާ-ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލަނީ
 
ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮކާ-ކޯލާ ޒީރޯ ނުވަތަ ސްޕްރައިޓްގެ ރީނދޫ ކުލައިގެ މަތިގަނޑު ޖެހި ޕެޓް ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގެ ދަށުގައި ހަ ނަމްބަރުގެ ކޯޑު 2626 އަށް ފޮނުވައިގެން

ނޮވެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ކޮކާ ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި ގަދަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮކާ ކޯލާއިން ވަނީ ނަސީބުވެރިން ހޮވާ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮކާ-ކޯލާ ޒީރޯ ނުވަތަ ސްޕްރައިޓްގެ ރީނދޫ ކުލައިގެ މަތިގަނޑު ޖެހި ޕެޓް ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގެ ދަށުގައި ހަ ނަމްބަރުގެ ކޯޑު 2626 އަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. އަދި ކޯޑެއް ފޮނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނާމު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވަމުންދެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ނަސީބެރިވެރިންނާއެކު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މާގިރި ހޮޓެލްގައި ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތަކަކީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ އަށް ފަރާތަކަށް އިތުރު މީހަކު ގޮވައިގެން ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕްގެމެޗެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގޭމިން ކޮންސޯލެއް ނުވަތަ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ބޯޅަ ކަމަށްވާ 'އަލް ރިހްލާ ޕްރޯ' މަރުކާގެ ބޯޅައެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކު ގޭގައި ތިބެގެން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާއިރު ކޮކާ-ކޯލާގެ މީރު ރަހައަށް އިންސާފުކޮށްލުމަށް ކޮކާ-ކޯލާ ކޭސްތައް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކޮކާ-ކޯލާ އިން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަށް މެޗުތައް ދެއްކުމާއި ޝައުގުވެރި ޕްރޮމޯޝަންތަކާ އަދި މި ނޫން ވެސް އެތައް ކަމެއް މެދުވެރިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަޖުރިބާ ގެނެސްދެމުން ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން "ކޮކާ-ކޯލާ ފޭން ޒޯން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް