ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:49
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިނަށް އެހީދިނުން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
 
ސައޫދީ ވަލީ އަހުދު، މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާފައިވޭ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު އެހީ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޕީއޭ ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ސައޫދީ ވަލީ އަހުދު، މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާފައެވެ.

ސައޫދީން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް 143 ގައުމަކުން ވަނީ ވޯޓްދީފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ވޯޓުލުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ވޯޓުލުމުގައި އާންމު މަޖިލީހުގެ 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމުން ވަނީ، އެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދީފައެވެ. މި ނިންމުމާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ 4 ގައުމަކުންނެވެ. އެއީ ސީރިއާ، ނިކަރާގުއާ، ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ބެލަރޫސްއިންނެވެ. އަދި ޗައިނާ ހިމެނޭހެން 35 ގައުމަކުން ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ރިފެރެންޑަމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކީ ޑޮނެސްކް، ލުހާންސް، ޚާސަން އަދި ޒެޕޮރީޒިއާއެވެ. ޔޫކްރެއިނާއި އެގައުމުގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ވަނީ މި ރިފެރެންޑަމްތަކަކީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާފައިވާ ވޯޓުތަކެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހުޅަނގުން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ޑްރާފްޓް ރެޒޮލިއުޝަންގައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ މި ނިންމުން ގައުމުތަކުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް