ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:31
ހިތަދޫ ޕޯޓް
ހިތަދޫ ޕޯޓް
އެމްޕީއެލް
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބު
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފި
 
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދައުލަތަށް އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން 351 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު, 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 27 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ, 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 25 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 281 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މި އަދަދު ވަނީ 351 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ; އޮމާން، އިންޑިއާ، ޔޫއޭއީ، ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޫރެވެ. އޮމާނުން 794 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާއިން 627 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. ޗައިނާއިން 525 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫއޭއީން 438 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، އަދި ސިންގަޕޫރުން 392 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިމްޕޯޓް އިތުރުވިނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރި މިންވަރުވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ރާއްޖެއިން 172 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 166 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

މިދިޔަމަހު ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ; ތައިލޭންޑް، ޖަރުމަނުވިލާތް، އިނގިރޭސިވިލާތް، ސްޕެއިން، އަދި ފަރަންސޭސިވިލާތަށެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 51 އިންސައްތަ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތައިލޭންޑަށެވެ. އަދި 11 އިންސައްތަ މުދާ ޖަރުމަންވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 7 އިންސައްތަ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ.

މިދިޔަމަހު ރާއްޖެއަށް މުދާ ހިފައިގެން 88 އުޅަނދެއް އައިސްފައިވާއިރު 92 އުޅަނދެއް ފުރާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް