ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 09:34
ސަލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ސަލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
އާސެނަލް މޮޅުވެ، ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް
 
އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ މެޗެއް މަދުން ކުޅެގެން

އާސެނަލްގެ ރަނގަޅު ފޯމް ދަމަހައްޓާ, ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އާސެނަލް ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނޯވޭގެ ބޯޑޯ/ގިލްމްޑް 1-0 ން ބަލިކޮށްގެން ހޯދި މޮޅާއެކުއެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ މިސީޒަންގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސަކާއެވެ. 21 އަހަރުގެ ސަކާ ވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރި މެޗުގައިވެސް ތަފާތު ދައްކާފައެވެ. އެމެޗުގައި ސަކާ ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ ތިންވަނާގައި އޮތް ބޯޑޯ/ގިލްމްޑްއަށްވުރެ ފަސް ޕޮއިންޓު އިތުރަށް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 9 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޕީއެސްވީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް