ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:06
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ އިންތިޚާބުވެއްޖެ

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުކަމަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ރާއްޖެ އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

މި އިންތިޚާބު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު ނިއުޔޯކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމުލަ ހަ ގައުމަކުން ކުރިމަތިލައިފައިވާއިރު، ހޮވާފައިވަނީ ހަތަރު ގައުމެކެވެ.

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުކަމަށް ރާއްޖެއާއެކު އިންތިޚާބުވީ ކިރްގިސްތާން، ވިއެޓްނާމް އަދި ބަންގްލަދޭޝްއެވެ.

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް މިފަހަރު ރާއްޖެ އިންތިޚާބުވީ 154 ގައުމެއްގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ ހޮވުނީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އެ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުކަން ކުރިއެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުގެގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަންވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް