ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:04
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކަށްފަހު އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދެނީ
ރަޝިއާގެ މިހަމަލާތައް އެމެރިކާއިން ހަރުއަޑުން ކުއްވެރިކުރާކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި
ފަހުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އަސްކަރީ އެހެނިހެން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އެމެރިކާއިން ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި
އެމެރިކާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވި

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފަހުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އަރިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފަހުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާ އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ބައިޑަން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބައިޑަން ވަނީ ފޯނުން ގުޅުއްވާ ޒެލެންސްކީ އާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ މިހަމަލާތައް އެމެރިކާއިން ހަރުއަޑުން ކުއްވެރިކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާ އެކު ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އަސްކަރީ އެހެނިހެން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އެމެރިކާއިން ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ ރަޝިއާއިން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެމެރިކާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމަށް ވެސް ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނަށް އެއްބާރުލުންދީ އެގައުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ، އިގުތިސާދީ އަދި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެކަމަށް ވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެމެރިކާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް 16.8 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ އަސްކަރީ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަރުކަށި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް