ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:06
ގޮދަން
ގޮދަން
ރޮއިޓާސް
ފުށުގެ އަގު އުފުލުން
ގޮދަންފުށުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް އުފުލިއްޖެ
 
ގޮދަންފުށުމުގެ އަގު އުފުލިފައިވަނި ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލުމުން
 
7.3 އިންސައްތައަށް އަގު ވަނީ އުފުލިފައި

ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތަކަށް ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގޮދަންފުށުގެ އަގު އުފުލިއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ފުށް ބުޝެލްއެއްގެ އަގު މިހާރު ހުރީ 9.448 ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ 7.3 އިންސައްތައިގެ ބޮޑުވުމެއް ކަަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ގޮދަންފުށުގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖު ކަމަށްވާ ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލުމާއެކުއެވެ. މިއީ ގޮދަށް ފުށް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޫޓެކެވެ.

ގޮދަންފުށުގެ އަގު އުފުލެމުންދާއިރު ޔޫކްރެއިނާއި، މޮސްކޯއާދެމެދު ހަދާފައިވާ "ބްލެކް ސީ ގްރެއިން ކޮރިޑޯ ޑީލް" އައު ނުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ޕޯޓުން ފުރަން އަދި ޕޯޓަށް ލަފަންވެފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ފާއިތުވި ހަފްތާ ނިމުނުއިރު ވަނީ 120 އަށް އަރާފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށްފިނަމަ ގޮވާމުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް އުފުލި، ކާނާގެ ދަތިކަން ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް