ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 08:00
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
"މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން"
 
ބާސެލޯނާ އިން ބެލީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް

މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް މަޖުބޫރު ކުރައްވާފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯން އާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ޑި ޔޯން ހޯދުމަށް އެދި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގިނަ ކުލަބުތަކެއްގެ ހުށަހެޅުން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވަނީ ޑި ޔޯން ކުލަބުގައި ބަހައްޓަން ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބޭނުންވެގެންނެވެ.

އިތުރަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އިން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަަކަށް އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން ބެލީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް އަހަރަމެން (ބާސެލޯނާ) މަޖުބޫރު ކޮށްފައެއް ނުވާނެ. ނަމަވެސް އަހަރަމެން ބެލީ އެންމެ ޕެސިފިކް ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެވޭތޯ.
ޖޯން ލަޕޯޓާ / ބާސެލޯނާގެ ރައީސް

ބާސެލޯނާ އަށް ދިމާވި މާލީ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުލަބުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ކުލަބުގެ ބައެއް އެސެޓު ވަނީ ވިއްކާލާފައެވެ. މިހާރު ބާސެލޯނާ އޮތީ މާލީ ގޮތުން ދިމާވި ދަތި ޙާލަތުން އަރައިގަނެ، މާލީ ގޮތުން ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް