ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:20
ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގައި ޓްރަކެއް ވަނީ ގޮއްވާލާފައި
ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގައި ޓްރަކެއް ވަނީ ގޮއްވާލާފައި
ދި ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓް
ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖު
ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލީ ޔޫކްރެއިނުން، އެއީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް: ޕުޓިން
 
ޕުޓިންގެ ތުހުމަތުތައް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި
 
ބްރިޖުގައި ޓްރަކެއް ގޮވައި ބްރިޖުގެ ބައެއް ހަލާކުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖު ކަމަށްވާ ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވާލުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ޔޫކްރެއިން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓްރަކެއް ގޮވައި ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގެ ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މި ގޮވުމުގައި ޓްރަކާއި ކައިރީގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ކާރެއްގައި ތިބި ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވާއިރު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިނުގެ އިންޓެލިޖެންސް ފޯސްތަކުން ރަޝިއާގެ މުހިންމު ސިވިލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެފަދަ ހަމަލާއެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޕުޓިން ވަނީ އެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިޔާ އެލެކްސެންޑަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކްރައިމިއާ ބްރިޖުގައި ގޮއްވާލި ޓްރަކު ވަނީ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ބަލްގޭރިއާ އާއި ޖިއޯޖިއާ އާއި އަރުމީނިއާ ފަދަ ސަރަހައްދުތަކުން އެ ޓްރަކު ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ގޮއްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިން ކަމަށް ޕުޓިން ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާއިރު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރަކު ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ދެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ޓެރަރިސްޓު ޤައުމެއް ގޮތުގައި އޮތީ އެންމެ ޤައުމެއް ކަމަށާއި އެ ޤައުމަކީ ކޮބައިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ކްރައިމިއާ ބްރިޖަކީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާ ދެމުން އަންނަ ރަޝިއާގެ ފޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު ސަޕްލައި ކުރުމުގައި މުހިންމު ރޫޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
75%
25%
0%
ކޮމެންޓް