ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 09:04
ފަބިއޯ ވިއޭރާ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ފަބިއޯ ވިއޭރާ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
އާސެނަލް އިތުބާރާއެކު މޮޅު
 
އާސެނަލް އޮތީ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ އެއްވަނާގައި

މިސީޒަންގައި އާސެނަލް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ އިތުބާރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ވެސް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ތިންވަނަ މެޗުގައި ނޯވޭގެ ބޯޑޯ/ގިލްމްޑް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވީ 3-0 ނެވެ. ފުޓުބޯޅަ މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެން އެޑީ އެންކެޓިއާއެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓުފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރޮބް ހޮލްޑިންގއެވެ. އެލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްފަހު މެޗު ނިމެން ހަ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ފެރެއިރާ ވިއޭރާ އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. މެޗުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހުނަސް ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނީ ޖެސޫސްއެވެ. މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ އެންމެ ފަހުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް އަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ ވެސް އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އޮތީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައިވެސް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައެވެ. އާސެނަލް ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަ ވަނަ ނުދީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް