ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:20
ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ފްލައިޓެއް
ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ފްލައިޓެއް
ރޮއިޓާސް
ހޮންގްކޮންގް
ހޮންގްކޮންގް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވައިލަނީ
 
ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހޮންގްކޮންގްއަށް އެތެރެ ވެވޭނެ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ހޮންގްކޮންގް ހުޅުވާލުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހޮންގްކޮންގް ސަރުކާރުން އެޅި އެންމެ ހަރުކަށި އެއް ފިޔަވަޅަކީ، ބޭރުން އަންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކު ވެސް، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއްގައި، 21 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް ހޮންގްކޮންގުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް، އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަތިވުމާ އެކު، ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު 21 ދުވަހުން ތިން ދުވަހަށް މަދުކުރިއެވެ.

ހޮންގްކޮންގް ސަރުކާރުން ވަނީ، ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލު އުވާލައިފައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހޮންގްކޮންގްއަށް އެތެރެ ވެވޭނެ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ހޮންގްކޮންގް އަށް އެތެރެ ވެވޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް ވެސް އޮވެގެންނެވެ. އެތެރެ ވުމަށް ފަހު ވެސް، ތިން ދުވަސް ވަންދެން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް