ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:34
ތިން ޤައުމު ގުޅިގެން ބިޑްކުރިކަން ރަސްމީކޮށް އެންގުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ތިން ޤައުމު ގުޅިގެން ބިޑްކުރިކަން ރަސްމީކޮށް އެންގުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ވޯލްޑް ކަޕް 2030
ވޯލްޑް ކަޕް 2030 ހޯސްޓު ކުރުމަށް ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްގެ ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
2030 ވަނަ އަހަރަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން ފެށިތާ 100 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު

ވޯލްޑް ކަޕް 2030 ހޯސްޓު ކުރުމަށް ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްއިން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިން ބައިވެރިވިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޕެއިން އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުންނެވެ. ޔުއެފާގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޯޗުގަލް އަދި ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ޔުއެފާގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ގައުމެއްގެ ބަދަލުގައި އެމީހުންގެ ބިޑު ރަމްޒުކުރަނީ މުޅި ޔޫރަޕު ބައްރުކަމަށްވެ. އަދި މިއީ ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލް އަދި ޔޫކްރެއިން ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު ނިންމި ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބިޑުގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ކަޕް 2030 ހޯސްޓު ކުރުމަށް މިސްރު، ގްރީސް އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ގުޅިގެން ވަނީ ބިޑެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އުރުގުއޭއާ އާޖެންޓީނާއާއި ޕެރެގުއޭގެ އިތުރުން ޗިލީ ގުޅިގެން ސައުތު އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ބިޑުކޮށްފައެވެ.

2030 ވަނަ އަހަރަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން ފެށިތާ 100 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތް ފުރަތަމަ ބޭއްވި އުރުގުއޭއިން އަންނަނީ 2030ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް