ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 07:30
ކޯޗު ސޮބާ އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިންނާއެކު
ކޯޗު ސޮބާ އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިންނާއެކު
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ ކަރުދާހުގައި ޕްލޭން އޮވެގެނެއް ނޫން، އަމަލީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރެވިގެން: ސޮބާ
 
ސޮބާ ބުނީ ކާމިޔާބަކީ އޮވާ ނައިޓަކުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު ވާނީ ކަރުދާހުގައި ޕްލޭން ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި، އަމަލީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރެވިގެން ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ސޮބާ (ސޮބާ) ބުނެފިއެވެ.

ސޮބާ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އޮތް ޙާލަތާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަން ބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ޕޯސްޓުގައި ސޮބާ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގައި އޮތީ ކޮން ޕްލޭނެއްތޯ އާއި ކުރެވުނީ ކޮން މަސައްކަތެއް ތޯއެވެ. ސޮބާ ބުނީ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ މުބާރާތް ފެށެން މަހަކަށް ކައިރިވީމަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތް އޮންނަކަން އެނގެނީ ކުއްލި އަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، މާ ކުރިން ވެސް އޮންނަ ކަން އެނގޭ ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޮބާ ބުނީ ކާމިޔާބަކީ އޮވާ ނައިޓަކުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ކުޅުންތެރިންގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަން ސޮބާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުދިންނަށް ލިބިފައި ހުރި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ އަލީގައި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް މަދު ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މެޗުތަކާއި، އެ މެޗުތަކުގައި ކުޅޭނެ އިތުބާރުކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސޮބާ ބުނީ، ކުދިންނަށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކާއި، މުބާރާތްތައް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސޮބާ ބުނީ ގިނަ ފަހަރަށް ފެންނަނީ މެޗެއް ކުޅެ ވެސް ނުލައި، މުބާރާތަށް ފުރައިގެންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ގޮސް ކުއްލިއަކަށް މެޗަށް އެރީމަ، ކުޅުންތެރިން ހާސްވެ، ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދޭނެ ކަން ސޮބާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޕޯސްޓު ނިންމާލަމުން ސޮބާ ވަނީ ސުވާލެއް އުފައްދާފައެވެ. އެއީ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގައި ނުވަތަ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ތެރޭގައި ތިބީ މި ކަންކަން ނުދަންނަ ވަރުގެ މީހުންތޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް