ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:02
2030ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ޔޫކްރެއިނުންވެސް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
2030ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ޔޫކްރެއިނުންވެސް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޯލްޑް ކަޕް 2030 ހޯސްޓްކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބިޑްކުރަނީ
 
ޔޫކްރެއިނުން މަސައްކަތްކުރަނީ ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލްއާ ގުޅިގެން ވޯލްޑް ކަޕް ހޯސްޓްކުރުމަށް
 
މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އޮންނާނީ ގަތަރުގައި

2030 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލްއާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނުން ބިޑްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯތުތައް ބުނާގޮތުން، ތިން ގައުމުގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ މިކަމުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެއް ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ޔޫކްރެއިންގައި ބޭއްވުމަށް މިހާރު ތިން ގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްއިން ރަސްމީކޮށް މިހާތަނަށް ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، މިކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނީ ބުދަ ދުވަހު ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް ވަނީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ދެ ގައުމު ގުޅިގެން ހޯސްޓް ކުރުމަށް ބިޑްކޮށްފައެވެ. ދެ ގައުމުން ގުޅިގެން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ބިޑްކުރަން ނިންމީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އޮންނާނީ ގަތަރުގައެވެ. މުބާރާތް ފަށާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް