ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 18:58
ލަންކާގައި ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު ދަށްކުރާނެކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
ލަންކާގައި ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު ދަށްކުރާނެކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
ރޮއިޓަރސް
ލަންކާގައި ގޭހުގެ އަގު ދަށްކުރުން
ލަންކާގައި ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު ދަށްކުރަނީ
 
އޮކްޓޫބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 00:00ން ފެށިގެން ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ލަންކާގައި ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު ދަށްކުރާނެކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ޑެއިލީ މިރޯ ލަންކާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ލިޓްރޯ ގޭސް ލަންކާ ލިމިޓެޑުން ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު ދައްކާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ލިޓްރޯ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން މުޑިތާ ޕެއިރިސް ވަނީ، އޮކްޓޫބަރު ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 00:00ން ފެށިގެން ކައްކާ ގޭހުގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮގަސްޓް 9 ވަނަ ދުވަހު، 12.5 ކިލޯގްރާމްގެ ގޭސް ސިލިންޑަރެއްގެ އަގުން 246 ރުޕީސް ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. މިހާރު ގޭސް ސިލިންޑަރެއްގެ އަގު ހުރީ 4،664 ރުޕީސްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަސް ކިލޯގެ ގޭސް ސިލިންޑަރެއްގެ އަގުން 99 ރުޕީސް ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. އަދި 2.3 ކިލޯގެ ގޭސް ސިލިންޑަރެއްގެ އަގުން 45 ރުޕީސް ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް