ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 11:27
ހިތާމަ ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ހިތާމަ ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިންޑޮނޭޝިއާ
ފިތިގެން މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 17 ކުޑަކުދިން
 
މީގެ އިތުރުން ހަތް ކުދިންނަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން

އިންޑޮނޭޝިއާ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އަރެމާ އާއި ޕާސެބަޔާ ސުރަބަޔާ ދެމެދު ކުޅުނު މެޗުން އަރެމާ ބަލިވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ. އެވަގުތު ދަނޑަށް އަރައިގަން ސަޕޯޓަރުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޓިއަރ ގޭސް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. ޓިއަރ ގޭސް ބޭނުން ކުރުމުން، ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުތުމަށް ސަޕޯޓަރުން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ތޮއްޖެހި، ނޭވާހާސްވެ ހިނގި މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 174 މީހުން މަރުވެ، 180 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައެވެ.

ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ވަނީ 17 ކުޑަކުދިން ވެސް މަރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 7 ކުދިންނަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި މަރުވި 14 އަހަރާއި 15 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންގެ ދައްތަ ރޮއިޓާސް އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ކަންތައް އެގޮތަށް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް އާއިލާގެ މެމްބަރުން ހީނުކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ދެ ކުދިންނަކީ އަބަދުވެސް ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރާ ދެ ކުދިންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަރެމާ އިން ކަންޖުރުހަމް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗެއް ބަލަން ނުދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗަކީ އެ ކުދިންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޗީފް ސެކިޔުރިޓީ މިނިސްޓަރު މަހްފޫދް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާގެ ކަންކަން ތަޙުގީގު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޮމެޓީގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މި ހާދިސާގެ ކަންކަން އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގުކޮށް، ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
40%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް