ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:54
ހިމްނާ އާއި އިބާދުﷲ
ހިމްނާ އާއި އިބާދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް ކުރިއެރުވުން
ހިމްނާ އާއި އިބާދުﷲ ޖެމެއިކާއަށް ފުރައިފި
 
މި ދެއެތުލީޓުންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއާ ހަމައަށް ޖެމެއިކާގައި ތަމްރީނުތައް ހޯދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އާއިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އާއި އުއްމީދު އެތުލީޓު އިބާދުالله އާދަމް ޖެމެއިކާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ދެއެތުލީޓުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޖެމެއިކާއަށް ފުރީ ތިން އަހަރުގެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ތަމްރީނު ހާސިލްކުރުމަށެވެ. މި ދެއެތުލީޓުންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއާ ހަމައަށް ޖެމެއިކާގައި ތަމްރީނުތައް ހޯދާނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން މި ދެއެތުލީޓުންނަށް ހޯދައިދިން ފުރުސަތެކެވެ.

Advertisement

މި ދެއެތުލީޓުންނަކީވެސް އެތުލެޓިސްގެ މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ދެއެތްލީޓުންކަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ތަމްރީނަށްފަހު ރާއްޖެ އައިސް މި ދެއެތުލީޓުންވެސް ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އުންމީދު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދީ ޖެމެއިކާގެ ތަމްރީނުތަކުންނެވެ. އިބާދުالله އާއި ހިމްނާވެސް ޖެމެއިއާކަށް ދަނީ އޮލިމްޕިކް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުންނެވެ. ސްކޮލަރޝިޕް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެތްލީޓުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް