ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:34
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ޓްވިޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިނާމެދު ޒަވީ ހިތްހަމަޖެހިފައި، ޚާއްސަ ތައުރީފެއް ލެވަންޑޯސްކީ އަށް
 
ޒަވީ ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ގޯލް ސްކޯރާ ކަމަށް

ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރިކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފިއެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗަށްފަހު ޒަވީ ބުނީ ލިބުނީ ވަރަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްފަހު އައިސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އެކަހަލަ މެޗުތަކުގައި ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ނުޖަހައިފިނަމަ، އޭގެ އުނދަގޫ ފަހުން ފޯރައިފާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ހާފުގައި ދިޔައީ އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ހާފުގައި ކުޅުންތެރިން ދަށް ވެގެންދިޔަކަން ވެސް ޒަވީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޒަވީ ބުނީ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ އަބަދުވެސް ގެރެންޓީ ދޭ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ގޯލް ސްކޯރާ ކަމަށެވެ.

މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ލިބުނު މޮޅާއެކު ޒަވީ އަށް ވެސް ވަނީ ޚާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިފައެވެ. އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ހަމަކުރި ރެކޯޑެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮތީ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކޮށްދިން ޒިނެދިން ޒިދާން އަތުގައެވެ. ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 18 މެޗު ވެސް ބަލިނުވެ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް