ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:26
އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ބަހްރޭން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ބަހްރޭން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް
23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ބާއްވަނީ ގަތަރުގައި
23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއަން ކަޕް އޮންނާނީ 2024 ވަނަ އަހަރު

ކުރިއަށް އޮތް 23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އޭއެފްސީން ނެރުނުު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ މި މުބާރާތް ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމީ މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ނިންމުން ނިންމީ, ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއްވެސް ހެދުމަށްފަހު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤައުމަކީ ގަތަރު ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުމުންނެވެ.

23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއަން ކަޕް އޮންނާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ގަތަރުގައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތަށް ގަތަރުން އަންނަނީ ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ އީދާއި ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ގަތަރަށް ދަތުރުކުރާނެއިރު, ސެކިއުރިޓީ އާއި ތިބުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގަތަރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ގަތަރުގެ އިތުރުން މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ބިޑު ކޮށްފައިވަނީ އިރާން, ސައުދީ އަރަބިއްޔާ, ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އަދި އުޒްބެކިސްތާނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭއެފްސީން ވަނީ މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮވިޑާއެކު އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް