ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 11:27
ލަންކާގެ އެފްއޭ ރައީސް ޖަސްވަރު އަދި އޭއެފްސީ ރައީސް ސަލްމާން
ލަންކާގެ އެފްއޭ ރައީސް ޖަސްވަރު އަދި އޭއެފްސީ ރައީސް ސަލްމާން
އޭއެފްސީ
ލަންކާ ފުޓްބޯޅަ
ލަންކާއިން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަނީ، އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ ތައުރީފް
ލަންކާއިން ވަނީ އެއް ބިލިއަން ރޫޕީސްގެ ބަޖެޓަކާއެކު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ފަށާފައި

އަވައްޓެރި އަދި ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ސްރީލަންކާގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝައިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހީމް ތައުރީފް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މައި އިދާރާގެ ރައީސް ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ލަންކާއިން ކުރާ މަސައްކަތް ފެނުމުން ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފެޑަރޭޝަނުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ފައްތާފައި. އަދި ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް އެވަނީ އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައި. އަދި މެމްބަރުންނާއި ރައީސް ޖަސަވަރު އުމަރުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން އަހަރެން ޔަގީން ކުރަން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ފުޓްބޯޅަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް
އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝައިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހީމް

ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ޖަސްވަރު ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އޭނާ ވަނީ 2024 އިން 2027 އަށް ހާއްސަ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ލަންކާގެ 15 ސަރަހައްދަކަށް ވަނީ 1 ބިލިއަން ލަންކާ ރުޕީސްގެ (3.34 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ އިންވެސްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަށައިފަ އެވެ. މިއާއެކު ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލެވި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް އެކި ފެންވަރުގެ ލީގުތައް ކުޅެން ފަށައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ވެސް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

އަދި ލަންކާއިން ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ފީފާ ސީރީސްގެ ނަމުގައި ތިން ގައުމަކަށް ދައުވަތު ދީގެން އެގައުމުގައި ފޯ ނޭޝަންސް މުބާރާތެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. މި މުބާރާތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދައުވަތު ދިން ނަމަވެސް މި އަހަރު ދައުވަތު ނުދިނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރިކަމެއް ނުފެންނާތީ ކަމަށް ލަންކާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލަންކާ އަކީ ރާއްޖެއަށްވުރެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިދިޔަ 20 އަހަރުތެރޭގައި ދަށް ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަރަން އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކަން އޭއެފްސީން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް