ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 08:08
ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކޭން
ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކޭން
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިންގްލެންޑު އޮތީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއްގައި: ކޭން
 
އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގެ ނަތީޖާތައް ހުރި ގޮތުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއްގައި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑް އޮތީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފިއެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް، ލޫކް ޝޯ އާއި މޭސަން މައުންޓުގެ ގޯލުން އިންގްލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެެވެ. މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގައި ކޭން ވަނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ކައި ހަވާޓެޒް ވަނީ ޖަރުމަނަށް ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އިންގްލެޑުން ކުޅުނު ހަ މެޗު ވެސް އެ ޓީމު ނިންމާލަން ޖެހުނީ މޮޅެއް ނުހޯދިއެވެ. ތިން މެޗުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ތިން މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ކޭން ބުނީ ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މޮޅެއް ހޯދަން ޓީމު އޮތީ ބޭނުންވެފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގެ ނަތީޖާތައް ހުރި ގޮތުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއްގައި ކަން ކޭން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކޭން ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހެދޭ ގޯސްތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޭން ބުނީ ޖަރުމަނުން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގުމަކީ ވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ލިބުނު ޕޮސިޓިވް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކޭން ބުނީ ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އިރު، ޚާއްސަކޮށް ވެމްބްލީ ގައި ކުޅޭ އިރު އެއީ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެ މެޗަކަށްވީ ނަމަވެސް، އެ މެޗަކީ ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްފަހު ކުޅުންތެރިން ކުލަބާ ގުޅި، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފޯމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް