ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:03
އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޕީ
އެމްއެންޕީގެ ކޮންގްރެސް
އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް ނިންމާލައިފި
 
2023 ގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
 
އެމްއެންޕީގެ އާންމު ސިޔާސަތައް 58 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ، އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ބަހުސްކުރުމަށް ފަހު، އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ކޮންގްރެސް ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ކޮންގްރެސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ދައުވަތު ދެވިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭރުގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑައެޅި އެ ޕާޓީގެ އާންމު ސިޔާސަތުތައް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެމްއެންޕީގެ އާންމު ސިޔާސަތައް 58 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ، އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ބަހުސްކުރުމަށް ފަހު، އިސްލާހުތައް ވެސް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އެ ޕާޓީގެ އާންމު ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މައިގަނޑު ނުވަ ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ކޮންގްރެސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި ކަންކަން ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮންނާނެ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޖަލުތަކުގެ މައްސަލަ އަދި ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކުރުމާއި މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީން ވާދަކުރާނެ ކަން ނާޒިމް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އޭނާ ވާދަކުރައްވާނެކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް