ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:28
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ކުނި ބައިބައިކުރާ ވާހަކަ، މިސަރުކާރު ނޫން އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ދައްކާފައެއް ނުވޭ: ޢަލީ ޞާލިޙު
 
އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިދާއިރާއަށް ނުގެނެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވޭ

ކުނި ބައިބައިކުރާ ވާހަކަ، މި ސަރުކާރު ނޫން އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިދާއިރާ ނުގެނެވޭ ބޮޑު ބަދަލުތައް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަމަށާއި، ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ މަޝްރޫއުވެސް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ކުންޏަކީވެސް ނަފާ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީން 8 ރަށުން ކުނި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަތް އޮތްތަނުގައިވެސް އެކި ރަށްރަށުން ކުނި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރިކޮށް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށްދާނަމަ އެކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެމްކޯއާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 26ށް ހަމަވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެއްބަސްވުން އައުނުކޮށް މާލެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، މާލެ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި ބައިބައިކޮށްގެން ނެރުމަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމަކީ ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކި މަގުސަދެއްގައި ކުރަމުންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ވަކި ބައެއްގެ ބުރަކި ޖެއްސުމަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަސައްކަތްޕުޅަކަށް ހުއްޓުން ނާންނާނެ ކަމަށް ވެސް އަލީ ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް