ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:55
ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
"ބަޔާންގައި ހުރެގެން ބެލެންޑޯ ހޯދުމަށްވުރެ، ބާސެލޯނާގައި ހުރެގެން ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ"
ބަޔާންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ލެވަންޑޯސްކީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިއަހަރު

ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރެގެން ބެލެންޑޯ ކާމިޔާބު ކުރުމަށްވުރެ، ބާސެލޯނާގައި ހުރެގެން ބެލެންޑޯ ކާމިޔާބުކުރަން މާ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފިއެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިފައެވެ. އެ އަހަރު ލިއޮނެލް މެސީ ބެލެންޑޯ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ލިބުނީ ދެ ވަނައެވެ. ބަޔާންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ލެވަންޑޯސްކީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިއަހަރުއެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ހޯދާފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ ބެލެންޑޯ އެވޯޑަކީ އޭނާ ރޭގަނޑުގެ ނިދުމުން މަހުރޫމު ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ބުނީ އޭނާ އަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ބަޔާނަށްވުރެ ބާސެލޯނާގައި ހުރެގެން ބެލެންޑޯ ކާމިޔާބުކުރަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ ބުންޑެސްލީގާ އަކީ ވަރަށް ފިޒިކަލް ލީގެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިންގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންވާ ގިނަ ކުލަބުތައް އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޮތީ އަމިއްލަ ޓީމު ދިފާއުކުރާވަރުގެ މޮޅު ޓީމުތަކެއް ކަމަށެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެލްޗޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ދެ ލަނޑު ޖެހުނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ޓީމަކީ ވަރަށް ޑިފެންސިވް އަދި ހުނަރުވެރި، ދަނޑަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާ ހުންނަނީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށާއި، ކުލަބުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބައެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ އަށް ފިޓުވުމަށް އެ އެންމެން ވެދިން އެހީ ފާހަަގަކޮށްފައެވެ.

ބަޔާން ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަަދަލުވެ ލެވަންޑޯސްކީ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް