ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 22:11
އީތަން ވަނޭރީ
އީތަން ވަނޭރީ
ބީބީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކަށް އީތަން
 
ދަނޑުމަތީގައި އީތަން ހޭދަކުރީ ތިން މެނެޓާއި 42 ސިކުންތު
 
އީތަން ރެކޯޑު ހެދީ އުމުރުން 15 އަހަރާއި 181 ދުވަސް ވެފައިވަނިކޮށް ޕްރިމިއަރ ލީގު ކުޅެގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު އާސެނަލްގެ އީތަން ވަނޭރީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އީތަންއަށް މި ލަގަބު ލިބުނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލްއާއި ބްރެންޓްފޯޑް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. މި މެޗުގެ 91 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ ފަބިއޯ ވިއޭރާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައެވެ. ދަނޑުމަތީގައި އީތަން ހޭދަކުރީ ތިން މިނެޓާއި 42 ސިކުންތެވެ. އީތަން ރެކޯޑު ހެދީ އުމުރުން 15 އަހަރާއި 181 ދުވަސް ވެފައިވަނިކޮށް ޕްރިމިއަރ ލީގު ކުޅެގެންނެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮންނަނީ ލިވަޕޫލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ހާވޭ އެލިއޮޓް އަތުގައެވެ. އޭނާ ރެކޯޑު ހެދީ އުމުރުން 16 އަހަރާއި 30 ދުވަހުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ފުލަމްއަށް ކުޅެގެންނެވެ.

މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިންވެސް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ވަނީ މިކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ޓީމަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އީތަން އަކީ އާސެނަލްގެ އެކަޑަމީއިން އުފެދުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އުމުރުން 14 އަހަރުގައި އިންގްލެންޑުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް