ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:50
މާކޯ ވެރާޓީ
މާކޯ ވެރާޓީ
ރޮއިޓާސް
ވެރާޓީއަށް އަނިޔާވުން
ނޭޝަންސް ލީގުގައި ވެރާޓީ އަށް ނުކުޅެވުން ގާތް
 
ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ އިންގްލެންޑާ
 
ވެރާޓީއަށް އަނިޔާވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ލިޔޯންއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މާކޯ ވެރާޓީއަށް ކުރިއަށް އޮތް ނޭޝަންސް ލީގުގައި ނުކުޅެވުން ގާތްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކުރިއަށް ހުރި ނޭޝަންސް ލީގުގެ މެޗުތަކުގައި ވެރާޓީއަށް ނުކުޅެވިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދުނީ ފްރާންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގައި ވެރާޓީއަށް އަނިޔާވުމުންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީއާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވެރާޓީގެ ކުޑަކަޅުވާއަށް އަނިޔާވެގެން އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ވެރާޓީއަށް އަނިޔާވެގެން ދަނޑުން ބޭލީ މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

މެޗަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ކްރިސްޓޯފް ގަލްޓިއޭ ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނީ ވެރާޓީއަށް ލިބުނު އަނިޔާ އިތުރަށް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ތާވަލުކުރެވިފައި އޮތީ ރޭގެ މެޗަށްފަހު އިޓަލީ ޓީމާއި ވެރާޓީ ގުޅުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްޓަކައި ވެރާޓީ ޕެރިސްއަށް ގެންދިޔަކަން ގަލްޓިއޭ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ އެންމެ އަވަހަށް ކުޅެން ތާވަލު ކުރެވިފައި އޮތީ ހުކުރު ދުވަހު، އިންގްލެންޑާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އޭގެ ތިން ދުވަސްފަހުން ހަންގޭރީއާއި އިޓަލީ ވާދަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެރާޓީއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗުތަކުގައި އޭނާއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާއި މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
25%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް